Kontakt

Bc. Monika Gáliková - Dreamstore

E-mail: info@dreamstore.sk Telefón: +421 918 812 764, +421 908 156 503 IČO: 50 604 899 Nie sme platca DPH
Orgán dozoru a dohľadu nad činnosťou predávajúceho:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70